NOMAD (Номад) - новости Казахстана
КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050

Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (июнь 2019)
Кто человек №2 в Казахстане (май 2019)
Поиск  
Понедельник 26.08.2019 10:02 ast
07:02 msk

Выступление Президента РК Н.А.Назарбаева на военном параде, посвященном Дню Конституции РК
"Наша экономика выдержала натиск этой глобальной стихии. Государство помогло и поддержало каждый аул, каждую казахстанскую семью. Увеличиваются зарплата бюджетникам, пенсии, пособия и стипендии. Оказана поддержка малому и среднему бизнесу, строительной индустрии, ведущим банкам. Колоссальные инвестиции направлены в перспективные инновационные проекты"
31.08.2009 / политика и общество

"Ак Орда", 30 августа

Қымбатты отандастар!
Қадірлі қонақтар!
Сардарлар мен сарбаздар!
Сіздерді Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Конституция күні – біздің мемлекетіміздің, халқымыздың ең ұлық мерекелерінің бірі.
"Көптің сөзі – киелі", дейді дана халқымыз. Ел-жұрттың талқысынан өтіп, таңдауына айналған Басты құжатымыздың авторы – бүкіл Қазақстан халқы.
Ғасырлар тоғысында әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған Қазақстан халқы тарихи да тағдырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басты. Ата Заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды.
Конституция мызғымас мемлекеттігіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі!
Конституцияны басшылыққа ала отырып біз тәуелсіздігіміз бен мемлекеттігімізді нығайту жолында ғасырлық мәні бар ауқымды істер атқардық.
Біз аз уақытта айбары асқан қуатты ұлтқа, дәулеті тасқан әлеуетті елге айналдық. Ортақ шаңырағымыздың шекарасын шегелеп, іргемізді мызғымастай етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих табыстырған түрлі ұлт өкілдері Конституция қағидаттары төңірегіне топтасты. Еуразияның жүрегіне орналасқан Елордамыз әлемге руханияттың ірі орталығы, саясаттың іргелі ордасы ретінде танылды.
Әрбір азаматы өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ елінің, Қазақстан халқының қарымды істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі-өнегеге айналды. Мұның өзі біздің Ата Заңымызда бүкіладамзаттық құндылықтар мен өркениеттік игіліктердің барлығы қамтылғанын айғақтайды.
Конституция күнінің елдік пен егемендіктің, іргесі берік мемлекеттіліктің темірқазығына айналған әсем Астанамыздың төрінде, "Қазақ елі" монументі орналасқан орталық алаңда өтуінің де өзіндік мәні зор.
Ұшар басында алып самұрығы қанат қаққан "Қазақ елі" монументі бабаларымыздың "мәңгілік ел орнату" идеясына қойылған ескерткіш-белгі! Халқымыздың өткені мен болашағын жалғап тұрған, оның мәңгілік мұраты мен асыл арманы бейнеленген бұл алаң – еліміздің басты алаңы!
Байтағымыздың осы басты алаңында бүгін тұңғыш рет мерекелік әскери парад өтуде.
Конституция біздің асқақ абыройымыз, Қарулы күштер – ашық аспанымызды қорғайтын айбынды айбарымыз!
Конституция да, ұлттық армия да біздің тәуелсіздігіміз бен мемлекеттігімізді айшықтайтын айрықша нышандардың бірі.
Біз мемлекеттік рәміздерімізді ұлықтап, тәуелсіздігімізді көзіміздің қарашығындай сақтауға міндеттіміз!
Біз ұланғайыр байтақ даланы ақ білектің күшімен қорғап қалған батыр бабаларымыздың асқақ аманатына адал болуымыз керек. Олар елі азат, жері тұтас қуатты мемлекет құруды, Жерұйықта ғұмыр кешуді аңсады. Осы арманды ақиқатқа айналдыру бақыты біздің ұрпаққа бұйырды. Елімізді әлемнің маңдайалды мемлекеттерінің қатарына қосып, қарқынды дамытып, Қазақстанды қарыштап өркендете беру – біздің қастерлі де қасиетті борышымыз!
Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін!

Дорогие казахстанцы!
Первые слова Конституции: "Мы, народ Казахстана…." - это незыблемая формула единства многонациональной страны. Равенство всех граждан, живущих на казахстанской земле, - главный источник успешного развития и процветания нашей Родины.
Наш Основной Закон – это надежный фундамент, на котором мы сообща возводим Новое общество, Новое государство, Новую экономику.
За короткое время наша страна совершила рывок в будущее, на наших глазах формируется новая история страны.
Казахстан двадцать первого века стал воплощением многовековых надежд и чаяний народа, его стремления к свободе и независимости.
Мы впервые в нашей истории решили главные задачи – построили крепкую государственность и экономику, обеспечили рост благосостояния народа, заняли достойное место в международном сообществе. Сегодня наши достижения признаны во всем мире.
Казахстанский путь показал, в чем заключается подлинная мощь народа и страны.
Это - единство и согласие, твердая политическая воля и ясное понимание приоритетов стратегии развития.
Поэтому главный успех страны - рождение духа нового Казахстана – духа перемен и устремленности в будущее.
Процветающий и сильный Казахстан – в этом заключаются цель и смысл нашей государственности.
Основной Закон – это гарантия роста благосостояния каждого казахстанца. Бесплатное среднее образование, охрана здоровья граждан, забота о матерях и детях, инвалидах и людях старшего поколения - обеспечены государством.
За 14 лет экономическая мощь страны возросла в 8 раз, доходы населения - в 17 раз.
Это конкретные результаты жизни страны по Основному Закону!
Но Конституция – это не застывшая догма.
В соответствии с духом времени мы дополнили ее новым содержанием, определили главный вектор развития Казахстана как президентско-парламентской Республики.
Мы усилили роль Парламента. Укрепили политические партии, независимое правосудие, местное самоуправление.
В Конституции закреплен статус Астаны как новой столицы нашего государства. Астана положила начало новой традиции Казахстана – традиции строить и побеждать! Поэтому расцвет столицы - это политический триумф нашего народа. И мы сделаем таким же процветающим весь Казахстан!
Сегодня Казахстан – ответственный и уважаемый партнер в мировом сообществе, ключевая страна Центральной Азии.
В 2010 году Казахстан будет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Убежден, что эту высокую миссию мы выполним достойно.
Непреходящая ценность Конституции уже проверена временем. Основной Закон - залог стабильности нашего общества в сложных условиях мирового экономического кризиса.
Наша экономика выдержала натиск этой глобальной стихии.
Государство помогло и поддержало каждый аул, каждую казахстанскую семью. Увеличиваются зарплата бюджетникам, пенсии, пособия и стипендии. Оказана поддержка малому и среднему бизнесу, строительной индустрии, ведущим банкам. Колоссальные инвестиции направлены в перспективные инновационные проекты. Уже создано более 350 тысяч новых рабочих мест.
Сегодня мы ориентированы на достижение нового качества экономического развития и обеспечение высоких стандартов жизни всех казахстанцев.
Все это говорит о том, что Конституция Казахстана создана для народа, принята народом и действует во благо народа!
Конституция укрепила нашу Независимость, придала прочность государству и всему обществу.
Поэтому наш общий долг – бережно относиться к Основному Закону, уважать его, как уважаем свою Родину, свою Историю.
Важно, чтобы каждый казахстанец ценил значимость Конституции не только для государства и общества, но и лично для себя, своей семьи и своих детей, знал свои конституционные права, свято чтил и выполнял конституционные обязанности.
Именно поэтому мы по-новому празднуем сегодня День Конституции. По всей стране проходят торжественные мероприятия, массовые патриотические акции. Это должно стать доброй традицией.
Следующий год будет для нашей страны особым. Мы отметим 15-летие Конституции. Это большая историческая дата, которую мы встретим с новыми достижениями и успехами.
Конституция на века закрепила наши главные ценности – Независимость, Мир и Стабильность. Долг всех государственных институтов, каждого казахстанца - быть на страже этих ценностей.
В первых рядах защитников твердо стоят наши славные Вооруженные силы. Поэтому сегодня, первый раз в День Конституции, проходит военный парад.
Независимость государства незыблема, когда есть крепкая армия, когда его граница охраняется и обеспечивается полная безопасность как самой страны, так и всех ее граждан.
И я, с гордостью могу сказать: наши вооруженные силы, органы национальной безопасности и внутренних дел достойно выполняют свое главное предназначение – укрепление независимости Республики Казахстан.
Сегодня впервые у Монумента "Қазақ елі" - символа неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего Казахстана - пройдут парадные расчеты наследников нашей великой истории, представители всех родов войск.
Служба в Вооруженных силах – это почетная обязанность граждан. Забота о защитниках Отечества – приоритет государства и всего общества. Так было, так есть и так должно быть всегда!
Обращаюсь к каждому военнослужащему! Ваш ратный труд – это прочная гарантия свободы нашего народа, суверенитета страны, спокойствия и уверенности всех казахстанцев.
Крепите воинскую дисциплину и боевую выучку! С честью несите высокое звание защитника Родины!
Пусть всегда на нашей земле будет мир и согласие!
Пусть наши сыновья только на учениях познают силу и мощь оружия!
Пусть будет непоколебимой Независимость нашего государства!
Поздравляю всех казахстанцев, всех участников военного парада с Днем Конституции!
Конституция күні құтты болсын!
Тәуелсіз Қазақстан жасасын!

г.Астана, Площадь у Монумента "Қазақ елі", 30 августа 2009 года


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Астане состоялся первый Парад войск, посвященный празднованию Дня Конституции 31.08.2009
Выступление Президента РК Н.А.Назарбаева на военном параде, посвященном Дню Конституции РК 31.08.2009
Рабочий график Главы государства 31.08.2009
Президент Казахстана посетит Баку с официальным визитом 31.08.2009
Музею первого Президента - 5 лет 31.08.2009
Ничто так не утомляет, как чужой отдых 31.08.2009
Между легитимностью и эффективностью 31.08.2009
Япония сменила партию власти 31.08.2009
Михай Гимпу избран председателем парламента Молдавии 31.08.2009
Иран: найдены доказательства изнасилований критиков режима 31.08.2009

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
26.08.19 Понедельник
80. АМИРОВ Кулман
73. КАРИН Гани
72. ЦАЙ Владимир
68. ДЕРНОВОЙ Анатолий
67. КОМАРОВ Геннадий
66. ШАЛГЫМБАЕВ Серикбол
64. КУЧКОВСКИЙ Анатолий
62. ТАЙГУЛОВ Ерлан
60. ЖИЛКИН Александр
59. ДАУРОВ Хусей
57. ЕРЖАНОВ Нурлан
57. МАЖИРИН Дабыржан
56. АЮПОВ Мирболат
56. ГИСЛЕР Жанна
55. КАРИМОВ Канат
...>>>
27.08.19 Вторник
84. ШЛЯХОВ Вениамин
80. МУХАШОВ Аманбек
68. КУШКАЛИЕВ Самат
67. КАШАГАНОВА Анар
66. САРСЕКОВ Бексултан
66. ШИБКЕНОВ Зейнулла
64. ДЖАНАБАЕВ Ержан
63. БАЙКОНЫРОВ Самет
61. НУРГАЛИЕВА Сара
60. САРТАЕВ Дастан
59. АЙМАГАМБЕТОВ Бекет
59. МУХАМБЕТОВ Марат
58. ЖАНГАСКИН Канат
58. КОКЕБАЕВ Сарсен
56. САТПАЕВ Болат
...>>>
28.08.19 Среда
74. РЮМКИН Александр
73. БАЙМАКАНОВ Толеген
73. ДЖУМАГАЛИЕВ Ербулат
72. САЛИХОВ Мендеш
72. УАЛИ Курмангали
70. АБУБАКИРОВ Елкей
70. ЛИТВИНОВ Михаил
69. БАЙШАКОВ Сеильда
69. КОБЕР Виктор
69. СЕРАЛИЕВ Бахыт
68. УДАРЦЕВ Сергей
67. ДЕМБАЙ Салауат
65. ШАЙМАРДАНОВ Ербол
61. АЙТЖАНОВ Узакбай
61. БЕКТУРГАНОВ Абдиманап
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>

Copyright © Nomad
Рейтинг@Mail.ru
zero.kz