NOMAD (Номад) - новости Казахстана
КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050Поиск  
Среда 1.02.2023 21:07 ast
18:07 msk

В Парламенте состоялось совместное заседание палат
Парламент в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции РК в двух чтениях принял Закон Республики Казахстан "О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан"
17.01.2011 / политика и общество

Жигер Байтелесов, пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента РК, 14 января

Сегодня в Парламенте состоялось совместное заседание палат, созванное Распоряжением Председателя Мажилиса Урала Мухамеджанова.
На заседании выступили депутаты Мажилиса Рахмет Мукашев, Амзебек Жолшибеков, Раиса Полищук, Ерлан Нигматулин, Гульнар Сейтмаганбетова, Тито Сыздыков, Александр Милютин, а также сенаторы Мухамбет Копеев, Серик Акылбай, Сергей Плотников, Кайрат Ищанов, Ахан Бижанов и Гарифулла Есим.
Вслед за этим Парламент в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции РК принял Закон Республики Казахстан "О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".
В принятом акте говорится:
1) часть вторую пункта 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"Настоящее ограничение не распространяется на Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, срок президентских полномочий которого может быть продлен на республиканском референдуме".
2) пункт 4 статьи 46 после слов "Первого Президента Республики Казахстан" дополнить словом " – Елбасы".
Вышеназванный Закон РК принят Парламентом в двух чтениях.
* * *
При открытии и закрытии совместного заседания палат Председатель Мажилиса Парламента РК Урал Мухамеджанов произнес речь, текст которой на государственном языке прилагается:
Құрметті әріптестер! Біздің бірлескен отырысымызға Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және Орталық сайлау комиссиясының төрағалары, Қазақстан Республикасының Бас прокуроры, Әділет және Қаржы министрлері, Конституциялық Кеңестің және Орталық сайлау комиссиясының мүшелері, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісі аппараттарының, Премьер-Министр Кеңсесінің қызметкерлері, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр.
Құрметті депутаттар! Бүгінгі күн тәртібінің жобасы өздеріңізде бар. Біз Парламенттің оны бекіту жөніндегі қаулысын қабылдауымыз қажет. Дауыс берулеріңізді сұраймын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. Қаулы бірауыздан қабылданды. Сенаттың 43 депутаты дауыс беруге қатысып, 43 депутаты жақтады. Мәжілістің 106 депутаты дауыс беруге қатысып, 106 депутаты жақтады.
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселені қарауға көшеміз. Ол мәселе – "Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде (бірінші оқылым).
Құрметті әріптестер, өздеріңіз білетіндей, біз, Парламент депутаттары, Конституцияға өзгеріс енгізу туралы ұсыныс жасап, Мемлекет басшысының атына Үндеу қабылдаған болатынбыз. Ол өзгеріс бойынша Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік өкілеттіктерін республикалық референдумда ұзарту мүмкіндігі көзделген.
Бұл шешімді Парламент депутаттары тәуелсіз мемлекеттің іргетасын қалаушы әрі егемен Қазақстанды құрушы Мемлекет басшысының өз еліне сіңірген баға жетпес еңбегін ескере отырып қабылдады.
2011 жылғы 6 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті "Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару туралы Қазақстан Республикасы Парламентінің ұсынысын қабылдамау туралы" Жарлыққа қол қойды.
Сол күні менің қабылдауымда Сенат пен Мәжілістің бір топ депутаты болды. Олар осы мәселені Қазақстан Республикасы Конституциясының 91-бабы 1-тармағына сәйкес қарау үшін Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы ресми ұсыныс жасады.
Сонымен қатар, Елбасының өкілеттіктерін ұзарту бойынша республикалық референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топ референдум идеясына қолдау көрсеткен 5 миллионнан астам қазақстандықтардың атынан Парламент палаталарының бірлескен отырысының қарауына Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттіктерін республикалық референдумда ұзарту мүмкіндігін көздейтін Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгеріс енгізу туралы мәселені шығаруды сұрап, Парламент депутаттарына үндеу жасады.
Сондықтан Конституцияның 58-бабы 4-тармағының 2)-тармақшасын басшылыққа ала отырып, мен Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы шешім қабылдадым.
Құрметті депутаттар! Қазақстан Республикасының Конституциясы 91-бабының 1-тармағына сәйкес, ...егер Республика Президенті Конституцияға өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару туралы Парламенттің ұсынысын қабылдамай тастаса, онда Парламент Палаталарының әрқайсысының депутаттары жалпы санының кемінде бестен төртінің көпшілік даусымен Парламент Конституцияға осы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қабылдауға хақылы.
Тағы да бір естеріңізге сала кететін мәселе, Конституцияның 62-бабы 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселелері бойынша кемінде екі оқылым өткізу міндетті.
* * *
Құрметті әріптестер! Біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі Президентіміздің өкілеттігін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылады.
Осылайша, республикалық референдум өткізу жөніндегі бастаманы қолдаған бес миллионнан астам қазақстандықтардың ерік-жігерін іске асыру үшін барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілетін болады. Осы игі істің арқауы болған баршаңызға көптен-көп рақмет.

-----

РЕФЕРЕНДУМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСШЕЙ ФОРМОЙ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НАРОДА

Референдум является высшей формой волеизъявления народа – заявил сегодня в Парламенте, выступая на совместном заседании палат, председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Рахмет Мукашев:
В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан, изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан могут быть внесены республиканским референдумом, проводимым по решению Президента Республики, принятым им по собственной инициативе, предложению Парламента или Правительства.
Группа депутатов Парламента Республики Казахстан в составе 59 депутатов Мажилиса и 26 депутатов Сената обратилась с предложением к Главе государства с инициативой назначить республиканский референдум с вынесением на него следующего вопроса: "принимаете ли Вы Закон "О внесении изменения в Конституцию Республики Казахстан", предусматривающий возможность продления на республиканском референдуме президентских полномочий Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева?". К Обращению был приложен соответствующий проект Закона о внесении изменения в Конституцию Республики Казахстан.
Данное Обращение к Президенту Республики Казахстан и проект Закона были одобрены Мажилисом Парламента 29 декабря 2010 года, Сенатом Парламента – 6 января 2011 года. Таким образом, все требования подпункта 3) пункта 2 статьи 54 Конституции Республики Казахстан и подпункта 2) пункта 1 статьи 11 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" были выполнены полностью.
Глава государства, согласно пункту 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан, принял решение об отклонении предложения Парламента. Соответствующий Указ Президента Республики Казахстан за № 1134 был издан 6 января 2011 года.
Однако, пункт 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан гласит, что если Президент Республики отклоняет предложение Парламента о вынесении на республиканский референдум изменений и дополнений в Конституцию, то Парламент вправе большинством не менее четырех пятых голосов от общего числа депутатов каждой из Палат Парламента принять закон о внесении этих изменений и дополнений в Конституцию.
Роль и личность Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, стоящего у истоков создания казахстанской государственности и внесшего выдающийся вклад в развитие суверенного Казахстана как демократического, светского, правового и социального государства, трудно переоценить.
Авторитет Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации высок и незыблем, признан не только казахстанским народом, но и всем мировым сообществом. Именно благодаря его мудрой политике в нашей стране сохраняются межнациональное согласие и дружба народов, обеспечиваются высокий темп роста экономики и благосостояния народа.
Казахстанцы всецело доверяют своему Лидеру, он – гарант реализации долгосрочных планов и стабильного прогресса государства, глубоких экономических и политических реформ.
В этой связи, осознавая историческую роль и миссию Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, как основателя и созидателя независимого государства, группа депутатов Парламента Республики Казахстан вносит предложение о принятии проекта Закона о внесении в пункт 5 статьи 42 Конституции Республики Казахстан изменения, предусматривающего возможность продления на республиканском референдуме президентских полномочий Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.
Согласно статье 3 Конституции Республики Казахстан, единственным источником государственной власти является народ, который осуществляет свою власть непосредственно, в том числе, через республиканский референдум. Референдум является высшей формой волеизъявления народа и означает всенародное голосование по проектам Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан.
Именно поэтому мы считаем, что только на республиканском референдуме может быть решен вопрос о продлении президентских полномочий Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Кроме того, в целях признания в рамках Основного Закона общественно-политического статуса Елбасы за Первым Президентом Республики Казахстан, предлагается конституционно закрепить данный статус в пункте 5 статьи 42 Конституции Республики Казахстан. А для приведения в соответствие с пунктом 5 статьи 42 Конституции Республики Казахстан предлагается дополнить словом "Елбасы" и пункт 4 статьи 46 Основного Закона.
Следует отметить, что понятие "Елбасы" уже применяется в казахском тексте Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации", изменения и дополнения в который были приняты Парламентом Республики Казахстан в мае 2010 года. Полагаем, что закрепление этого понятия в Конституции (как в казахском, так и в русском текстах), будет в полной мере соответствовать пожеланиям казахстанского народа.
Соответственно, предлагается изменить заголовок законопроекта – "О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".
Учитывая вышеизложенное, прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать данный проект Закона.

-----

МЫ, НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ, НЕ МОЖЕМ НЕ СЧИТАТЬСЯ С МНЕНИЕМ НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Мы, народные избранники, не можем не считаться с мнением наших избирателей.
Об этом сказала сегодня в Парламенте, выступая на совместном заседании палат, депутат Мажилиса Раиса Полищук:
С обретением суверенитета Казахстан сделал свой выбор в пользу коренных общественных перемен. Эти перемены, инициированные Главой государства, несли в себе колоссальный потенциал демократических преобразований и совершенно новых возможностей развития личности человека. И результаты, достигнутые нами за годы независимости, ярко подтверждают это.
Чем больше проходит времени, тем больше понимаешь верность избранного Президентом Казахстана курса, в тяжелейший для судеб нашей страны период. С высоты этих лет осознаешь, как верна была выбранная безошибочная стратегия, выверенная тактика действий, последовательность в осуществлении реформ.
Оглядываясь на пройденное, мы с удовлетворением отмечаем успехи, достигнутые буквально во всех сферах нашего развития.
Сформирована и эффективно функционирует рыночная экономика, реализуется целый ряд программ, в том числе: индустриально-инновационного развития, развития образования, здравоохранения, культуры и т.д.
Впечатляющие результаты достигнуты в социальном развитии, все это сделано для улучшения самочуствия наших людей, особенно тех категорий, которые нуждаются в опеке государства.
На этом фоне предложение о продлении полномочий Главы государства путем проведения референдума вполне ожидаемо и отвечает логике развития нашего общества, ожиданиям людей.
Нурсултан Абишевич Назарбаев в очень непростые для страны годы всегда брал на себя ответственность в сложных, а порой и экстремальных ситуациях. Он проявил мужество принятия решений, подчас непопулярных, но необходимых для дальнейшего развития страны.
Сегодня перед Казахстаном стоят задачи не менее сложные и ответственные. И желание казахстанцев, видеть во главе страны Лидера, который эти задачи поставил, вполне логично и объяснимо.
Если исходить из того, что демократия – воля народа, то более 5 миллионов голосов, собранных в поддержку референдума, более чем красноречивый факт выражения этой воли. И мы, народные избранники не можем не считаться с мнением наших избирателей.
Резюмируя сказанное, прошу Вас, уважаемые коллеги, единодушно поддержать проект Закона Республики Казахстан, который сегодня вынесен на Ваше рассмотрение.

-----

ВОЛЯ НАРОДА – ДЛЯ НАС ЗАКОН

Народ хочет, чтобы Нурсултан Абишевич продолжил строительство и укрепление нашего государства. А воля народа – для нас закон.
Об этом заявил сегодня в Парламенте, выступая на совместном заседании палат, председатель Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования Ерлан Нигматулин:
Обсуждаемый сегодня вопрос – это веление времени и священная воля казахстанского народа!
Эта инициатива изначально исходит от нашего народа, который в соответствии с Конституцией является единственным источником государственной власти в нашей стране.
Сегодня исторический день. Более 5 миллионов наших соотечественников (а это больше половины наших избирателей) за считанные дни поставили свои подписи в поддержку инициативы общественности по продлению полномочий Первого Президента нашей страны – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева на республиканском референдуме. И наша задача, как избранников народа – конституционно закрепить эту инициативу наших избирателей. Сегодня, я думаю, при таком количестве инициаторов, в успехе референдума никто не сомневается.
И это не случайно. Авторитет нашего Президента признан не только казахстанским народом, но и всем мировым сообществом. В начале декабря прошлого года мы все с гордостью убеждались в этом, слушая выступления многих Глав государств мирового сообщества. Он снискал уважение во всем мире за свои инициативы в таких международных вопросах, как безъядерный мир, международная и региональная интеграция, межконфессиональное согласие, пути выхода из глобального экономического кризиса.
Что же касается роли Лидера Нации в становлении и развитии нашей страны, то она просто неоценима. И история, я думаю, это не раз еще подтвердит.
Вспомните первые годы становления нашей страны. Развал экономики, гиперинфляция, месяцами невыплачиваемые заработные платы и пенсии, целые регионы сидели без света, уныние и безысходность царили в настроениях людей.
Кто в мире тогда знал, что такое Казахстан? Практически – никто.
Сегодня же нашу страну во всем мире знают как экономически устойчивую страну, как страну, являющуюся примером для всего мира в вопросах толерантности и взаимоуважения между различными этносами.
И все это – благодаря политическому чутью, глубокому знанию законов экономики Главы государства, позволяющему предвидеть и предпринимать единственно верные шаги. Он всю жизнь сохраняет главное личностное качество – уважение и любовь к своему народу.
Думаю, я не ошибусь, если скажу, что не только у казахстанцев, но и во всем мире уже давно стали синонимами и наполнены одним содержанием слова: Назарбаев и Казахстан. Не нужно даже представлять нашу страну, когда говорят о нашем Президенте. Потому что Назарбаев – это и есть наш Казахстан, а Казахстан – это прежде всего наш Президент.
Нурсултан Абишевич создал современный Казахстан, под его руководством наша страна вышла на мировой уровень и стала флагманом на всем постсоветском пространстве.
Сегодня у нас есть главное – наш многонациональный народ, сплоченный и авторитетный. И Президент – которому доверяет казахстанский народ.
Поэтому инициатива о проведении референдума по продлению полномочий Первого Президента – это воля народа, единственного источника власти в стране. И мы, как Парламент, как законодательный орган страны, обязаны обеспечить законную основу для реализации этой воли и внести соответствующее изменение в Конституцию. У меня не вызывает сомнения, что внеся эту поправку в Конституцию, мы осуществим искреннее желание наших избирателей, наших казахстанцев, видеть во главе нашего государства нашего Президента, Лидера Народно-Демократической партии "Нур Отан" Н.А. Назарбаева с тем, чтобы он продолжил свою историческую миссию по строительству экономически развитого, устойчивого и авторитетного в мире государства. А это – залог стабильности в обществе и благополучия каждого казахстанца.
Гений в политике состоит не только в том, чтобы создавать, а и в том, чтобы упрочивать. Наш Президент объединил всех вокруг национальной идеи форсированного индустриально-инновационного развития страны. Задача стоит сложная: завершить начатую беспрецедентно великую работу по индустриализации страны. Это под силу только под его руководством.
Недавно в одном из выступлений уважаемого аксакала мне очень понравилось сравнение. Он сказал: представьте, что архитектор строит красивый и очень устойчивый дом, но продолжает строительство другой архитектор. Что получится?
Так и в нашем случае. Народ хочет, чтобы Нурсултан Абишевич продолжил строительство и укрепление нашего государства. А воля народа – для нас Закон.

-----

МЫ СОЛИДАРНЫ С МНЕНИЕМ НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, И Я ПРОШУ ПОДДЕРЖАТЬ НАШ НАРОД

Их поддержали более пяти миллионов казахстанцев – заявил сегодня в Парламенте, выступая на совместном заседании палат, депутат Мажилиса Александр Милютин:
Нам, депутатам Мажилиса Парламента, представителям Восточно-Казахстанской области, приятно сознавать, что инициатива о проведении республиканского референдума по продлению полномочий первого Президента страны, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, родилась на земле Великого Абая!
Именно эта земля многие годы подвергалась ядерным испытаниям.
И мы благодарны Президенту нашей страны за принятое решение о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона и полного отказа от ядерного оружия.
Наши земляки верят Президенту и доверяют ему свое будущее и будущее наших детей, поэтому они выступили с данной инициативой.
Их поддержали более пяти миллионов казахстанцев.
Народ связывает успехи Казахстана с мудрой политикой Лидера Нации, обеспечивающей мир, стабильность и процветание.
Мы солидарны с мнением наших избирателей, и я прошу поддержать наш народ, который поставил свои подписи в поддержку инициативы о проведении республиканского референдума по продлению полномочий Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева.

-----

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ СВЯЗЫВАЮТ СВОЕ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ С ИМЕНЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Впервые за пятнадцатилетнюю историю нашего двухпалатного Парламента на повестку дня вынесен поистине судьбоносный вопрос для будущего Казахстана – это вопрос о проведении республиканского референдума по продлению полномочий Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
Об этом заявил сегодня в Парламенте РК, выступая на совместном заседании палат, председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Амзебек Жолшибеков:
Наше сегодняшнее заседание является особенным и своего рода уникальным!
Впервые за пятнадцатилетнюю историю нашего двухпалатного Парламента на повестку дня вынесен поистине судьбоносный вопрос для будущего Казахстана – это вопрос о проведении республиканского референдума по продлению полномочий Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
Надо прямо сказать, что идея продления полномочий нашего Президента не нова. Она была предсказуема и ожидаема.
В девяностые годы прошлого столетия, в тяжелые годы становления, заручившись поддержкой населения, именно Глава Государства взял ситуацию развития страны в свои руки. Была проведена модернизация экономики, сбалансирована ответственность между различными "ветвями" власти, заложен фундамент современной нормативно – правовой базы, оптимизирована фискальная политика, проведены реформы в финансово-банковской системе, осуществлена монетизация льгот и пенсионная реформа и многое другое. В результате, к 2000 году стали расти темпы роста ВВП среди государств постсоветского пространства, стал повышаться уровень жизни населения, страна стала привлекательной для инвестиций.
Поэтому, не случайно начиная с начала нового тысячелетия, идея продления его полномочий обсуждалась и продолжает обсуждаться среди казахстанцев. При этом высказывались различные ее формы и предложения реализации. Это и введение института пожизненного президентства, и снятие каких – либо конституционных ограничений сроков президентства, закрепление статуса Лидера Нации, проведение досрочных выборов. Все эти предложения являлись отражением общественных отношений, сложившихся в нашем гражданском обществе. Выражая волю своих избирателей депутатами Парламента Казахстана были инициированы поправки в Конституцию страны снимающие ограничение избрания Президентом более двух раз подряд для Первого Президента страны, а также законодательно определяющие политико-правовой статус Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации. Эти изменения были поддержаны абсолютным большинством граждан страны.
Стратегия развития государства определяемая нашим Президентом заключается в модернизации на основе политической консолидации. Приоритет экономики перед политикой, а также аналитический, точно просчитанный подход к решению политических вопросов, исходя из объективных интересов государства и его граждан. Еще одним важным фундаментом успешного развития является национальная консолидация народа Казахстана, базирующаяся на взаимном уважении, толерантности, а также публичности политического и межэтнического диалога. Результаты развития Казахстана являются впечатляющими. Казахстан был признан мировым сообществом в качестве равноправного политического партнера. Выражением признания мировым сообществом вклада Казахстана в укрепление глобальной безопасности, а также миротворческой деятельности Главы нашего государства и оказанием большого доверия стало избрание Казахстана – первой страны на постсоветском пространстве – председателем в ОБСЕ в прошедшем году. И главная заслуга в этом принадлежит нашему Президенту, который сумел доказать международному сообществу, что Казахстан достоин этого и в состоянии был справиться с этой ответственной и почетной миссией.
По его предложению впервые после одиннадцатилетнего перерыва в истории ОБСЕ в декабре прошлого года в Астане прошел саммит ОБСЕ, который получил высокую оценку мирового сообщества и ознаменовался принятием Астанинской декларации "На пути к сообществу безопасности".
Поступательное политическое и экономическое развитие страны, стабильность и толерантность общества, председательствование в ОБСЕ и проведение саммита, признание всего мирового сообщества стали поистине триумфом проводимой Президентом Назарбаевым Н.А. внутренней и внешней политики. На всех этапах развития казахстанцы поддерживали своего Президента во всех его начинаниях и инициативах. Под руководством Лидера Нации Казахстан уверенно, без сильных экономических потрясений преодолел мировой финансово-экономический кризис и сейчас вступает в ответственный период форсированного индустриально-инновационного развития страны, успех которого будет фундаментом благосостояния последующих поколений казахстанцев. Именно Лидер Нации на деле доказал способность успешно решать сложнейшие задачи мирового масштаба и уверенно реализовывать стратегический путь развития страны. И не случайно подавляющее большинство граждан нашей страны связывают свое будущее и будущее своей страны с именем действующего Президента. Поэтому сейчас абсолютно логичен и своевременен вопрос продления срока полномочий первого Президента.
И здесь уместно сказать о демократии. Демократия – это власть народа. Каждый народ сам определяет свое будущее, свою судьбу. Согласно статьи 3 Основного закона нашей страны – Конституции единственным источником государственной власти является народ. Народ осуществляет власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы. Проведение референдума базируется на таких основных принципах:
1) добровольность участия в референдуме и свободного волеизъявления граждан;
2) всеобщее, равное и прямое право граждан на участие в референдуме при тайном голосовании;
3) гласность.
Поэтому проведение референдума по такому важному и эпохальному вопросу вполне соответствует демократическим нормам и принципам. Думаю, что никто не вправе извне определять казахстанцам, как им дальше жить. Мы хорошо знаем, чем заканчиваются так называемые "цветные" революции, проводимые на различных "островках демократии" под различными популистскими лозунгами. И как живет после этого простой народ. Инициировав проведение референдума, граждане Казахстана избрали путь созидания, стабильности, поступательного политического и экономического развития своей страны. На сегодняшний день более 5 млн. казахстанцев письменно поддержали идею проведения республиканского референдума.
Уважаемые коллеги!
Сегодняшний взор всех казахстанцев устремлен на наш Парламент. Ибо от того, какое решение сегодня будет принято, во многом зависит будущее страны. Я думаю ни у кого из наших коллег нет сомнения в том, что нам необходимо поддержать инициативу наших граждан, о проведении референдума по продлению срока полномочий Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Назарбаева Н.А. на посту Главы Государства, ведь они нас избрали депутатами Парламента.

-----

Продление полномочий Главы государства будет способствовать укреплению единства народа Казахстана – сенатор К.Ищанов
АСТАНА. 14 января. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/

Продление полномочий Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева будет способствовать укреплению единства народа Казахстана. Об этом говорил сенатор Кайрат Ищанов на совместном заседании палат Парламента в ходе обсуждения проекта Закона "О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".
"Продление полномочий Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию нашей страны, укреплению единства народа", – сказал К.Ищанов.
Он отметил, что под руководством Н.Назарбаева Казахстан добился больших успехов в экономическом развитии, возрос международный авторитет страны. Реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и других программ позволяет казахстанцам с уверенностью смотреть в будущее.

---

Инициатива восточноказахстанцев о продлении полномочий Первого Президента полностью отвечает требованиям дня – М.Копеев
АСТАНА. 14 января. КАЗИНФОРМ /Канат Кульшманов/

Инициатива восточноказахстанцев о продлении полномочий Первого Президента полностью отвечает требованиям дня. Такое мнение высказал вице-спикер Сената Парламента РК Мухамбет Копеев.
"На сегодня Казахстан признал весь мир, его высокий авторитет и экономический потенциал – это результат деятельности Нурсултана Назарбаева", – сказал М.Копеев на совместном заседании палат Парламента РК, на котором был рассмотрен проект закона "О внесении изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".
Сенатор особо отметил дальновидность Главы государства в развитии страны в сферах рыночной экономики, внешней взвешенной политики, преодоления финансово-экономических кризисов и обеспечения межнационального согласия.
"Парламент в соответствии с п.1 ст.91 Конституции РК вправе вносить изменения в основной документ страны. Таким образом, я считаю, что пробил тот час, когда можно использовать потенциал Конституции. Инициатива восточноказахстанцев о продлении полномочий Первого Президента РК до 6 декабря 2020 года, которую уже поддержали более 5 млн. казахстанцев, полностью отвечает требованиям сегодняшнего дня и является вопросом, имеющим историческое значение", – подчеркнул он.
"Если народ говорит, значит, это соответствует истине. Сейчас слова "Первый Президент" и "Елбасы" превратились в одно целое понятие", – заключил М.Копеев.
Напомним, сегодня на совместном заседании палат Парламента РК приняты поправки в Конституцию, предусматривающие возможность продления полномочий Президента на республиканском референдуме.

-----

Сложно представить более демократическую инициативу, чем проведение референдума – Гани Касымов
АСТАНА. 14 января. КАЗИНФОРМ /Канат Кульшманов/

Депутат Сената Парламента РК Гани Касымов считает, что инициатива проведения референдума по продлению полномочий Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева до 2020 года является всеобщим волеизъявлением казахстанского народа. Такое мнение он высказал в интервью журналистам.
Напомним, сегодня на совместном заседании палат Парламента РК приняты поправки в Конституцию, предусматривающие возможность продления полномочий Президента на республиканском референдуме.
"Сейчас очень сложно представить более демократическую инициативу, чем проведение референдума. Он, референдум, идет на уровне самих выборов, и на нем, и на выборах идет прямое голосование граждан. Только в такой ситуации мы считаем, что уровень развития демократии в нашей стране, его динамика и гибкость позволяют нам на разных этапах становления нашей государственности применять разные формы, методы и механизмы демократических принципов", – сказал Г. Касымов после совместного заседания палат Парламента.
"Пять миллионов избирателей отдали свои голоса в пользу проведения референдума и в поддержку стратегического курса Президента РК. Парламент не может игнорировать почти 60% избирателей", – считает сенатор.
По его предположению, референдум должен состояться весной этого года. "Мы законом оформили волеизъявление народа на право проведения референдума. Все остальное переходит под юрисдикцию ЦИКа, который должен определить сроки. Мое предположение: это будет весной, где-то в марте", – добавил Г.Касымов.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Рабочий график Главы государства 31.01.2011
Построим будущее вместе! 31.01.2011
Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия 7-х зимних Азиатских игр 31.01.2011
Состоялось заседание Правительства РК под председательством Карима Масимова 31.01.2011
"Это нужно всем и каждому во имя процветания и благополучия нашей общей Родины – Республики Казахстан" 31.01.2011
"К новым победам – с Нурсултаном и "Нур Отаном"! 31.01.2011
"Я думаю, что на 90% референдум будет назначен" 31.01.2011
Стиль казахстанского Президента 31.01.2011
В контексте продвинутого партнерства 31.01.2011
Состоялось заседание инспекции Совета безопасности 31.01.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
01.02.23 Среда
81. ХАМЗИН Марат
79. БРЫНКИН Виталий
74. ВИШНИЧЕНКО Валерий
74. ДАНЕНОВ Жакен
74. МАНАКБАЙ Толымбек
74. ТОЙБАЕВ Алихан
72. ЦХАЙ Яков
71. ТАУБАЕВ Наурызбай
70. БАТПЕНОВА Гульнара
70. ИСКАКОВ Архимед
70. ЛЕСКОВСКИЙ Сергей
69. БИСАЛИЕВ Шапхат
68. АБИЛОВ Чапай
68. ДОСКЕНОВ Талгат
68. ЖОРГЕНБАЕВ Мухтар
...>>>
02.02.23 Четверг
85. ЫСКАКБАЙ Марал
83. МАГАУИН Мухтар
82. ЕРМЕКОВА Раиса
81. ДЖАЙЛАУБЕКОВ Акешай
81. ЕСЕНЕЕВ Алиакпар
81. СУПИЕВ Турган
77. СЫЗДЫКОВ Амангельды
76. КАН Алик
76. КОРАБЛЕВ Валерий
75. КОРАЗБАЕВ Алтынбек
74. САМАКОВА Айткуль
73. БОНДАРЕНКО Владимир
73. МИРОШНИКОВ Владимир
73. МУСАБАЕВ Нажмадин
73. ШАЙХЫМЕЖДЕНОВ Жанибек
...>>>
03.02.23 Пятница
76. ЩЕЛОЧКОВ Владимир
70. АХМЕДИЕВ Рахметулла
69. ЕСКАЛИЕВА Нагима
69. МАЕРМАНОВ Кажимурат
64. МЕРАЛИЕВ Садуохас
62. КОРГАСБЕК Жусипбек
60. КРЫЛОВ Василий
59. АХМЕТЖАНОВА Дина
56. ОРАЗАЕВ Марат
56. ОРЫМБЕКОВ Ерлан
46. АБДУОВ Нурлан
46. КОМИССАРОВ Михаил
45. САДЫКОВА Асель
43. НАЗАРБАЕВА Алия
41. КУЧИНСКАЯ Юлия
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>

Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz